وبینار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

وبینار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ برگزار می‌کند.
 سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶
اطلاعات بیشتر برای ثبت نام را در پوستر ملاحظه کنید.