الگوريتم مراجعه و پيگيري دانشجويان مشکوك به كوويد ۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/28 | 
باتوجه به اینکه وضعیت قطعی و محتمل بیماری کووید ۱۹ توسط پزشکان مراکز درمانی منتخب مشخص می شود، اقدامات تشخیصی و درمانی لازم نیز توسط همان مراکز توصیه و انجام خواهد شد. درذیل میتوانید الگوریتم را مشاهده و یا از طریق لینک دریافت نمایید.

 

کلیدواژه ها: مشکوک | پروتکل الگوریتم | کرونا |