الگوريتم مراجعه و پيگيري شاغلين مشکوك به كوويد ۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/28 | 
باتوجه به اینکه وضعیت قطعی و محتمل بیماری کووید ۱۹ توسط پزشکان مراکز درمانی منتخب مشخص می شود، اقدامات تشخیصی و درمانی لازم نیز توسط همان مراکز توصیه و انجام خواهد شد. مدارک تایید شده توسط پزشک دانشگاه جهت اعمال مرخصی استعالجی زمان قرنطینه به امور اداری ارسال خواهد شد.  در ذیل میتوانید الگوریتم را مشاهده و یا از طریق لینک دریافت نمایید.

 

کلیدواژه ها: کرونا | پیشگیری | شاغلین |