نحوه پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ثبت نامی نیمسال دوم ۹۸ در خوابگاه و صدور مجوز شرکت در کلاس‌های حضوری دروس عملی(۲)

 | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
نحوه پذیرش و صدور مجوز دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه و خوابگاه جهت حضوردر کلاس‌های عملی
الف ) روزهای ۲ شهریور، ۱۰ شهریور، ۱۵ شهریور، ۲۲ شهریور و ۲۹ شهریور:
گروه دانشجویان زمان پذیرش
خوابگاهی از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ روزهای مندرج در بند الف
غیرخوابگاهی از ساعت ۷ تا ۹ روزهای مندرج در بند الف
زمان تشکیل کلاس‌های بند الف، ساعت ۹ الی ۱۹ می‌باشد.
ب ) سایر روزهای برگزاری کلاس:
گروه دانشجویان زمان پذیرش
خوابگاهی از ساعت ۷ الی ۱۶ یک روز قبل از کلاس
از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ روز کلاس
غیرخوابگاهی از ساعت ۷ الی ۱۶ یک روز قبل از کلاس
از ساعت ۷ تا ۸ روز کلاس
به دانشجویان غیرخوابگاهی توصیه می‌شود جهت جلوگیری از ازدحام، روز قبل از کلاس برای دریافت مجوز اقدام نمایند.
زمان تشکیل کلاس‌های بند ب، ساعت ۸ تا ۱۸ می‌باشد.
توجه به نکات ذیل ضروری است:
  • بدون دریافت تاییدیهء سلامت از مرکز بهداشت دانشگاه، امکان شرکت در کلاس و نیز اخذ خوابگاه تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
  • به دانشجویان خوابگاهی اکیدا توصیه می‌گردد از آوردن وسایل اضافه جدا خودداری نمایند.
  • دانشجویان خوابگاهی که در صبح روز برگزاری کلاس در دانشگاه حاضر می‌شوند، می‌توانند وسایل خود را جهت شرکت در کلاس به دفتر انتظامات اداره امور خوابگاه‌ها تحویل نمایند.
  • دانشجویان خوابگاهی بایستی ملحفه، روتختی و روبالشتی؛ ماسک و مواد ضدعفونی کننده و سایر لوازم بهداشتی را حتما به همراه خود داشته باشند.
  • اداره امور خوابگاه‌ها روزانه نسبت به تحویل تشک و بالشت دانشجو به خوابگاه محل استقرار وی اقدام خواهد کرد.
  • مدیریت امور آموزشی، روزانه نسبت به ارسال زمان بروزرسانی شده برگزاری کلاس‌ها به اداره امور خوابگاه‌ها اقدام خواهد کرد و دانشجو خارج از بازهء کلاس‌ها امکان حضور در خوابگاه را ندارد.
  • دانشجو حداکثر تا ساعت ۱۲ روز بعد از آخرین کلاس، بایستی خوابگاه را ترک نماید.
  • جهت دریافت تاییدیهء سلامت به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه نمایید.
  • جهت جانمایی و دریافت خوابگاه، به دفتر خدمات دانشجویی واقع در اداره امور خوابگاه‌ها مراجعه نمایید. ضمنا ترکیب اتاق‌ها و خوابگاه، برحسب ورود افراد و توسط اداره تعیین خواهد شد.
دانشجویان دارای علائم بیماری کرونا (از قبیل گلودرد، تب، سرفه، بدن درد، اسهال، استفراغ، کاهش حس چشایی و بویایی) از حضور در دانشگاه جدا خودداری نمایند.