تبریک روز پزشک

 | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
امسال روز پزشک روز متفاوتی است، در حالی به استقبال این روز میرویم که در سوگ بسیاری از مدافعان سلامت نشسته ایم. کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا نشان دادند انجا که لازم است با جان خود می ایند. به احترام تمام جان باختگان کادر بهداشت و درمان ایستاده کلاه از سر بر میداریم. روز پزشک مبارک🤍