نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت بیماری کوید۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
این پروتکل ویژه کارشناسان تغذیه و کلیه مراقبت کنندگان از بیماران بهبود یافته در فاز نقاهت بیماری کوید-۱۹ در نقاهت گاه ها یا منازل است و لازم است بمدت حداقل ۱۴ روز برای این مرحله که علایم بیماری فروکش کرده و با تشخیص کادر درمانی وارد فاز نقاهت شده است مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
توضیحات بیشتر را از طریق لینک و یا در ادامه مشاهده نمایید