مدیریت وزن با ورزش و تغذیه سالم

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 

#کارگاه_آموزشی_مجازی
«مدیریت وزن با ورزش و تغذیه سالم»
مدرس: دکتر نسرین رمضانی
رئیس انجمن آمادگی جسمانی وزارت علوم
یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹
از ساعت ۱۱ الی ۱۳
اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
autsport