طرح پایش سلامت جسم دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1399/8/21 | 
 اطلاعیه مهم و فوری مرکز مشاوره
 به استحضار دانشجویان دانشگاه می رساند پیرو ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان در خصوص اجرای طرح پایش سلامت جسم و طرح غربالگری توسط دانشجویان ورودی جدید و تمامی دانشجویان در همه مقاطع در سال۹۹ خواهشمند است. کارنامه سلامت جسم را تکمیل بفرمائید.

** لینک آدرس ثبت نام  و تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت روان: