دورهمی تخصصی، صمیمی و دوستانه (گپ و گفت)

 | تاریخ ارسال: 1399/9/4 | 
مجموعه گپ و گفت، برای مخاطبین شما (شرکت ها و سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد،شتابدهنده ها، اتاق های بازرگانی و…) دورهمی تخصصی، صمیمی و دوستانه (گپ و گفت) برگزار می‌کند.
این گپ و گفت ها میتونه هم بصورت حضوری و هم بصورت وبیناری برگزار بشه…
هر گپ و گفت با حضور یک کارشناس مهمان و متخصص، به بررسی موضوعی تخصصی می پردازد، تا با هم افزایی دانش و تجربه شرکت کنندگان در گپ و گفت، در فضایی دوستانه و صمیمی موجب افزایش اطلاعات , ارتقا کیفیت کار و زندگی شما شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر بصورت رایگان در گپ و گفت های ما شرکت کنید تا بیشتر با این رویدادها آشنا شوید.
https://gapogoft.org  Join 👉 gapogoft_org
برنامه ها: