دوره توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران

 | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 

دوره توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران ...

اطلاعات بیشتر:
http://the-business-school.ir/courses/

فایل pdf را دریافت و ملاحظه کنید: