وبینار تخصصی کسب‌وکار خانوادگی با تمرکز بر چالش‌های مدیران و فعالان اقتصادی فعال در این بستر ، در دو بعد خانواده و کسب و کار

 | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 

مدرسه کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تکاپو) یرگزار می کند :
وبینار تخصصی کسب‌وکار خانوادگی با تمرکز بر چالش‌های مدیران و فعالان اقتصادی فعال در این بستر ، در دو بعد خانواده و کسب و کار .
زمان برگزاری:
 چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ 
لینک معرفی و ثبت‌نام در وبینار :
https://lnkd.in/d۹efrsH