در پی همکاری با دانشگاه آدانا ترکیه؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به دریافت گرنت آراسموس شد

 | تاریخ ارسال: 1400/1/25 | 

باتوجه به گسترش فعالیت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه آدانا آلپارسلان ترکیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به دریافت گرنت آراسموس شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در پی گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه و دانشگاه آدانا آلپارسلان ترکیه موفق به دریافت گرنت آراسموس برای تبادل استاد و دانشجو به مدت ۳ سال شده است. 
برنامه های تبادلی  که موفق به دریافت گرنت آراسموس می شوند به دانشجو کمک هزینه تحصیلی در حین اقامت وی در دانشگاه مقصد را پرداخت می کند که این هزینه از سوی اتحادیه اروپا ارائه می شود. 
بنابراین گزارش، دریافت گرنت آراسموس برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستاورد بسیار مهمی است چراکه علاوه بر شناسایی نام دانشگاه به دانشگاه های اروپایی و اتحادیه اروپا، نشان دهنده میزان پیشرفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عرصه بین الملل است.
برنامه های این گرنت بستری فراهم می کند که دانشگاه های شرق به دانشگاه های اروپایی متصل شوند.
همچنین این گرنت با پرداخت کمک هزینه به استاد و دانشجوی شرکت کننده، زمینه آشنایی و شهرت دانشگاه را در عرصه بین الملل فراهم می کند.
در حال حاضر دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر با ۳ دانشگاه کشور ترکیه در حال برگزاری برنامه تبادل دانشجو است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه کوچ ترکیه برای ۴ ترم تحصیلی تبادل دانشجو داشته است. 
در این برنامه که بیشتر مختص دانشجویان کارشناسی است، دانشجو بدون پرداخت شهریه یک ترم تحصیلی را در دانشگاه مقصد مهمان می‌شود و واحدهایی که آنجا می گذراند را می تواند به واحدهای کارنامه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خود تبدیل (وارد) کند.