تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 | 
نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ثبت نام سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه (هفته ۲) یکشنبه ۳ و دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵)* شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی (هفته ۱۵ و۱۶) دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۱ تا چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و۱۸) شنبه ۱۸ تا پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.
 
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ثبت نام شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه (هفته ۲) شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ بهمن۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)* شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
ارزیابی (هفته ۱۵ و۱۶) دوشنبه ۹ تا جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و۱۸) شنبه ۲۱ خرداد تا پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

* دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.