معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مدارک پایان دوره آن

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
  • معرفی رشته
برخلاف دهه های گذشته که توسعه ظرفیت پردازشی و یا ایجاد امکانات نرم افزاری در محدوده های خاصی مد نظر بوده و آموزش ها و تحقیقات آکادمیک و عالی در راستای تربیت نیروی انسانی در جنبه هایی بسیار محدود معطوف گردیده بود، امروزه عرصه های بسیار متنوع و روبه گسترش استفاده از ابزارها و فناوری های پردازشی و ارتباطی الکترونیکی، موجب گردیده تا دیگر نتوان به رویکردهای گذشته که عمدتا در رشته هایی مانند مهندسی کامپیوتر (اعم از سخت افزار یا نرم افزار) و یا علوم کامپیوتر و پردازش بوده، بسنده نمود.
  • برخلاف دهه های گذشته که توسعه ظرفیت پردازشی و یا ایجاد امکانات نرم افزاری در محدوده های خاصی مد نظر بوده و آموزش ها و تحقیقات آکادمیک و عالی در راستای تربیت نیروی انسانی در جنبه هایی بسیار محدود معطوف گردیده بود، امروزه عرصه های بسیار متنوع و روبه گسترش استفاده از ابزارها و فناوری های پردازشی و ارتباطی الکترونیکی، موجب گردیده تا دیگر نتوان به رویکردهای گذشته که عمدتا در رشته هایی مانند مهندسی کامپیوتر (اعم از سخت افزار یا نرم افزار) و یا علوم کامپیوتر و پردازش بوده، بسنده نمود.
  • امروزه بکارگیری ابزارهای پردازشگر الکترونیکی در هر زمینه کاربردی، اعم از بانکداری، حمل و نقل، تجارت، مدیریت، آموزش، سلامت و دیگر زمینه های پرشمار دیگر، هر یک نیازمند متخصصانی است که ضمن درک صحیح و کامل مسائل و نیازمندیهای هر عرصه، همزمان با جنبه های مختلف و توانمندی های موجود در ابزارهای مختلف پردازش گر الکترونیکی یا ارتباطات کامپیوتری آشنا بوده و بتوانند با تطبیق صحیح نیازمندی های هر عرصه، از ظرفیت ها و توانمندی های فنی، ارتباطی و یا محاسباتی موجود بهترین استفاده نموده، و قادر به طراحی و مهندسی راه حل هایی که حاصل چینش و بکارگیری هدفمند ابزارهای پردازشی و ارتباطی کامپیوتری برای مرتفع نمودن مسائل و مشکلات هر حیطه و زمینه اجتماعی باشند.
  • بر این اساس، رشته مهندسی فناوری اطلاعات، شاخه ای بین رشته ای از علوم فنی و مهندسی است که دانش مرتبط با استراتژی‌ها، خط مشی‌ها، روال‌ها، مکانیزم‌ها، ابزارها،  تکنیک‌ها و روشهای مختلف مهندسی به منظور ایجاد راه حل هایی متشکل از روش های پردازش، ابزارهای پردازش گر و ابزارهای ارتباطاتی کامپیوتری، برای جمع آوری، انتقال، پردازش و بازتوزیع داده ها و اطلاعات شکل داده شده به فرمت الکترونیکی، به منظور تولید و ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از آنها، برای رفع نیازمندی های فردی، سازمانی و اجتماعی را شامل می گردد.
  • در این راستا، دانش و محتوای رشته مهندسی فناوری اطلاعات به دو بخش، شامل بخش فنی - پردازشی- مهندسی، و بخش زمینه ای - کاربردی تقسیم می گردد. در بخش فنی - پردازشی- مهندسی، روش های مختلف فنی و مهندسی سامانه های الکترونیکی و کامپیوتری به همراه بخش های عمده علم محاسبات و پردازش مورد توجه قرار گرفته و به دانشجویان آموزش داده می شود. در بخش دوم، دانشجویان با دانش و علوم زمینه محدوده ای خاص از مسائل و نیازمندی های فردی، سازمانی و اجتماعی، که آنان را قادر به درک، تشخیص، تعریف، مدل سازی و فرمول بندی مسائل و مشکلات و نیازمندی های آن حوزه ها می نماید، آشنا خواهند شد.
  • هدف اصلی در دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، تربیت دانش آموختگانی به منظور حل مسائل، رفع نیازمندی ها و تامین اهداف مختلف و متنوع فردی، سازمانی و اجتماعی، از طریق انتخاب، توسعه و ایجاد، بگارگیری، یکپارچه سازی و مدیریت فناوری های ایمن رایانشی(کامپیوتری) است. در این راستا، دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، باید علاوه بر آشنا بودن با ابزارها و فناوری های پردازشی و تئوری های مربوطه، قادر به ایجاد راه حل های مبتنی بر روش ها و فناوری های محاسباتی و الکترونیکی برای حوزه های مختلف کاربردی باشند.

 
  • مدرک رسمی مهندسی فناوری اطلاعات
  1. بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه دانشجویان ورودی به دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، مدرک و دانشنامه خود را با عنوانی که دقیقا با عنوان رشته و گرایشی که در آن پذیرفته شده اند، پس از طی مراحل تحصیل و گذراندن واحدهای ذکر شده در برنامه آموزشی دوره، اخذ خواهند نمود.
  2. بر این اساس، کلیه دانشجویان ورودی و پذیرفته شده در رشته با عنوان مهندسی فناوری اطلاعات (بدون عنوان گرایش)، مدرک و دانشنامه رسمی خود را با عنوان (مهندسی فناوری اطلاعات)، و کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته - گرایش با عنوان (مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیکی)، مدرک و دانشنامه رسمی خود را با عنوان (مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی) پس از فراغت از تحصیل، و انجام تعهدات قانونی اخذ خواهند نمود.
  • گواهی تخصصی برای دانش آموختگان رشته مهندسی فناوری اطلاعات (بدون گرایش):
به منظور شفافیت بیشتر و تسهیل در جذب در بازار کار، بنابر مصوبه گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به کلیه دانشجویان دانش آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات (بدون گرایش)، علاوه بر دانشنامه رسمی، گواهی تخصصی بر مبنای عنوان بسته دروس تخصصی که دروس خود را از آن اخذ و گذرانده اند، اعطاء خواهد شد. با ارائه گواهی یاد شده در کنار مدرک و دانشنامه رسمی، دانش آموختگان در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (بدون گرایش) قادر خواهند بود تا گرایشی را که در طول دوره خود در آن تخصص یافته اند، در هنگام جذب در بازار کار ارائه داده و در مشاغلی از مهندسی فناوری اطلاعات که مرتبط با تخصص و گرایش آنان است، بهتر و سریعتر جذب گردند.