امکانات برتر آموزشی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
  • از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۸، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در قالب یک گروه آموزشی، در کنار دیگر گروه های آموزشی موجود در مهندسی کامپیوتر، ذیل "دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات" در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فعالیت داشت. اما به جهت نیاز به انعطاف و تحرک بیشتر در توسعه محتوا و اجرای رشته و نیز نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش دوره در مقاطع مختلف تحصیلی، با تصمیم مدیریت دانشگاه در سال ۱۳۹۸، گروه آموزشی "مستقل بین رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات"، با مشارکت دانشکده های مهندسی کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع و مدیریت علم و فناوری، تشکیل گردید. با این تغییر ساختار، ضمن ایجاد قدرت مدیریت و تصمیم گیری مستقل برای گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات، توان و ظرفیت و امکانات حداقل (۵) دانشکده در دسترس گروه قرار گرفته و سرعت ارتقاء کمی و کیفی پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف را به میزان زیادی افزایش داد.
  • از این رو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر را می توان بلحاظ ظرفیت های مختلف، بخصوص بلحاظ تنوع تخصص اساتید و بدنبال آن در دسترس بودن امکانات آزمایشگاهی و محاسباتی، جزو برترین گروه آموزشی در دانشگاه و همچنین در کشور دانست.
  • گروه بین رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بلحاظ اداری و سازمانی، گروهی متشکل و حاصل از مشارکت اعضاء هیات علمی پنج دانشکده، شامل مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع و مدیریت علم و فناوری است. علیرغم این، گروه بین رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروهی مستقل از دانشکده های تشکیل دهنده آن بوده و کلیه تصمیمات آن، اعم از مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و سایر موارد، در شورای گروه اخذ شده و زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
  • گروه بین رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در حال حاضر، توسط دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه، از لحاظ اداری و مکانی میزبانی شده و در آن مستقر است.