وبینار بارگیری، حمل و نصب سکوهای دریایی ثابت (برپایه پروژه‌های انجام شده)

 | تاریخ ارسال: 1400/6/23 | 

وبینار بارگیری، حمل و نصب سکوهای دریایی ثابت (برپایه پروژه‌های انجام شده)
سخنران:
اشکان بابازده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا
 زمان برگزاری:
۳۱  شهریورماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۷ الی ۱۹
محل برگزاری:
سامانه جلسات برخط دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس زیر
https://meetings۲.aut.ac.ir/dme-webinars
محورها:
۱- مقدمه‌
۲- تجهیزات بارگیری، حمل و نصب سازه‌های دریایی
۳- روش‌های بارگیری
۴- آماده سازی‌ جهت حمل
۵- حمل دریایی
۶- روش‌های نصب
۷- شمع‌کوبی و نصب متعلقات