سامانه اختصاصی نودانشجویان / اطلاع رسانی به ورودی‌های جدید مقطع «کارشناسی»

 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 


سامانه اختصاصی نودانشجویان / اطلاع رسانی به ورودی‌های جدید مقطع «کارشناسی»  / جهت کسب اطلاعات لازم به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

https://newstudent.aut.ac.ir/

درادامه پخش تلویزیونی نمایه‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خوش آمد دکتر «معتمدی» رئیس دانشگاه به ورودی های جدید؛
پخش شده در روز یکشنبه چهارم مهر ۱۴۰۰ را از «شبکه سه سیما» را ملاحظه نمائید: