کسب رتبه ۲۹ توسط تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر درمسابقات جهانی برنامه نویسی ICPC

 | تاریخ ارسال: 1400/7/18 | 

تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی برنامه‌نویسی ICPC رتبه ۲۹ را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی برنامه‌نویسی ICPC رتبه ۲۹ را کسب کرد و دانشگاه های صنعتی شریف با کسب رتبه ۴۴ و تهران با رتبه ۸۰ بعد دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار گرفتند.
در مسابقات جهانی برنامه‌نویسی ICPC که در روسیه برگزار شد ۱۱۷ تیم شرکت کردند.
مسابقات جهانی برنامه‌نویسی ICPC مهم‌ترین مسابقات برنامه‌نویسی رقابتی در دنیا است که سالانه چند هزار تیم از دانشگاه های سراسر دنیا در مراحل مختلف (داخل دانشگاه، کشور، منطقه) به رقابت پرداخته تا به مرحله جهانی برسند.
گفتنی است، مسابقات جهانی به علت بیماری کرونا با یک سال تاخیر در کشور روسیه برگزار شد.
تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر متشکل از امیررضا پوراخوان، پارسا عبداللهی، امیرحسین پاشایی هیر و سرپرستی دکترامین غیبی می باشد.