حضور چشمگیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی موضوعی ISC

 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 

رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی ISC منتشر شد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور چشمگیری در این رتبه بندی داشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی ISC ۳۹ دانشگاه ایرانی حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده است.
براساس این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی رتبه ۳۵، در حوزه مهندسی مکانیک رتبه ۶۹، در حوزه مهندسی شیمی رتبه ۱۳۳ و در حوزه مهندسی عمران رتبه ۱۴۹ را کسب کرد.
همچنین این دانشگاه و در حوزه مهندسی پزشکی رتبه ۲۲۴ ، در حوزه علوم ریاضیات رتبه ۲۴۶، در حوزه مهندسی و فناوری رتبه ۲۵۱ تا ۳۰۰، در حوزه علوم کامپیوتر و اطلاعات رتبه ۳۰۱ تا ۳۵۰ را کسب کرده است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مهندسی محیط زیست رتبه ۲۲۹، و در سایر رشته های مهندسی و فناوری رتبه ۳۰۱ تا ۳۵۰ را کسب کرده است.
این دانشگاه در حوزه مهندسی مواد رتبه ۲۵۱ تا ۳۰۰ ،  در حوزه علوم شیمی رتبه ۴۰۱ تا ۴۵۰و در حوزه زمین و علوم محیطی رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ را کسب کرده است.
در حوزه علوم طبیعی(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی) رتبه ۶۰۱ تا ۷۰۰ را کسب کرده است.
در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، تمامی حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می‌گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می‌شوند). ۶ رده اصلی عبارتند از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی.
در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزء ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.
دانشگاه‌های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می‌گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.