سخنرانی با عنوان "به سوی درمان های کم تهاجمی آسیب های مغزی"

 | تاریخ ارسال: 1400/8/8 | 

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:
سخنرانی با عنوان "به سوی درمان های کم تهاجمی آسیب های مغزی"
سخنران: دکتر محمد معینی، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی و برنده ۲۰۲۰ Ben Barres Spotlight Award
مدیر جلسه: Prof. Timothy Behrens، استاد دپارتمان علوم اعصاب، دانشگاه آکسفورد 
📅 سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۰ 
✏️ لینک ثبت نام: yun.ir/۱jjzm۶