درخشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۴ حوزه موضوعی رتبه بندی تایمز

 | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 

پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۲ خود را منتشر کرد که بر اساس آن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۴ حوزه موضوعی حضور  چشمگیری داشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.
از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است، دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته است در ۴ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، اقتصاد و تجارت، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه­ های برتر جهان قرار گیرد.
براساس این رتبه بندی در حوزه اقتصاد و تجارت ۶ دانشگاه از ایران در جمع ۷۹۵ دانشگاه­ برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در  بازه رتبه ­ای ۳۰۰-۲۵۱ قرار گرفت.
در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۸۹۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این حوزه در بازه رتبه ­ای ۴۰۰-۳۰۱ قرار گرفت.
در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۴۱ دانشگاه از ایران در بین ۱۱۸۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شنود و این دانشگاه توانست بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ را کسب کند.
در حوزه علوم فیزیکی ۴۰ دانشگاه از ایران در میان ۱۲۲۷ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در  بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ قرار گرفته است.