وبینار آشنایی با فعالیت ها و خدمات انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

 | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 

وبینار آشنایی با فعالیت ها و خدمات انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران / یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۲