استفاده از سامانه ای برای تخلیص و جداسازی مواد توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به انجام مطالعاتی شدند که برای تخلیص و جداسازی مواد ، کاربردهای به صرفه ای دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فرزانه قاضی زاده احسایی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مجری طرح «مطالعه رفتار فازی سامانه های دوفازی آب پایه از کوپلیمر و کاربرد آن در توزیع پذیری مواد زیستی» گفت:  سامانه های دوفازی آبی، جایگزین مناسبی برای سامانه های های مرسوم استخراج مایع-مایع هستند و با توجه به اینکه بخش عمده تشکیل دهنده فازها آب است محیط  مناسبی برای جداسازی مواد زیستی  به شمار می روند.
وی در خصوص مزیت این روش ها گفت:سامانه های های مورد بررسی در جداسازی اسید فنیل استیک /اسید ۶-آمینوپنیسیلانیک و کلروفیل / فیکوسیانین عملکرد مناسبی از خود نشان داد و نسبت به سامانه های دیگر نتایج بهتری برای جداسازی دارد.
وی افزود: این پروژه از مطالعه رفتار فازی و انتخاب بهترین سامانه های دوفازی شروع شد و سپس به  موضوع جداسازی نمونه واقعی از محصولات واکنش هیدرولیز پنی سیلین جی (فنیل استیک /امینوپنیسیلاتیک اسید) و استخراج شده از جلبک سبز-آبی (کلروفیل / فیکوسیانین) پرداختیم و آنرا بررسی کردیم.
قاضی زاده با اشاره به کاربرد این طرح گفت:  برای تولید و تخلیص مواد زیستی میتوان از نتایج این تحقیقات بهره برد.
به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استفاده از سامانه های دوفازی از کوپلیمر برای جداسازی این مواد ادامه این پروژه خواهد بود.
وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: استفاده از مواد دیگر در کنار کوپلیمر برای جداسازی گزینش پذیر تر و همچنین بررسی در مقیاس نیمه صنعتی از مزیتهای این پروژه به شمار می رود.
وی ادامه داد: مزیت رقابتی این طرح  استفاده از کوپلیمرهاست که قابلیت بازیابی دارند و  میتوان از این سامانه برای تخلیص و جداسازی مواد استفاده کرد.

گفتنی است که غلامرضا پازوکی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد راهنمای این طرح بود.