بازدید رئیس جمهور از توانمندی های ماهواره ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 

رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور بازدید کرد که در این نمایشگاه دستاوردهای ماهواره ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ارائه شده بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر رئیسی ،  رئیس جمهور  کشورمان  ۵ آذر ماه از آخرین  دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید نمودند که در این نمایشگاه توانمندی های ماهواره ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به نمایش گذاشته شده بود.
در این بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صنعت ، معدن و تجارت  و وزیر دفاع و پشتیبانی نیز حضور داشتند.

 

در غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدل مهندسی، مدل حرارتی و ماکت پروازی ماهواره ارائه شد و رئیس جمهور در جریان سابقه ۱۵ ساله فعالیتهای ماهواره ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار گرفت.
همچنین همکاری بین المللی در منظومه SSS، ماهواره تصوبرداری رسام و زیر ساختهای فضایی ایجاد شده در دانشگاه برای ریاست محترم  جمهوری تشریح شد.
رئیس جمهور در این بازدید بر عزم جدی دولت برای جبران تاخیر و توقف های ایجاد شده در صنعت فضایی تاکید کرد.
پس از بازدید رییس جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور، پس از ۱۱ سال جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت الله رئیسی برگزار شد.