دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست مسابقات HSE-Talk را کسب کرد

 | تاریخ ارسال: 1400/9/13 | 

اولین دوره مسابقه کشوری سخنرانی‌های انتقادی، پیشنهادی دانشگاهیان (سه دقیقه با سلامت) یاHSE-Talk برگزار شد که دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اولین دوره مسابقه کشوری سخنرانی‌های انتقادی، پیشنهادی دانشگاهیان (سه دقیقه با سلامت) یاHSE-Talk  در سه محور بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست به منظور طرح و بسط گفتمان سلامت، ایمنی و محیط ‌زیست در جامعه دانشگاهی در دانشگاه تهران  برگزار شد.
به این مسابقه ۱۰۰ اثر ارسال شد که ۶۲ اثر مورد داوری قرارگرفت. تیم داوری این مسابقه متشکل از کارشناسان دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و شهید بهشتی بود که اثر ارسالی مهندس سید ابراهیم نزل‌آبادی دانشجوی دکتری رشته مهندسی محیط‌ زیست دانشکده مهندسی عمران و محیط ‌زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اثر برگزیده اول انتخاب شد.
این اثر باموضوع «ایمنی در آزمایشگاه‌ها» تهیه شد که در آن تلاش شده بود ضمن طرح اصول کلی ایمنی در آزمایشگاه‌ها، به مهم‌ترین موارد لازم برای رعایت توسط دانشجویان و کارکنان در این مکان اشاره شود.
همچنین در این اثر به ۵ بخش اصلی دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه‌ها شامل آگاهی یافتن نسبت به خطرات، آشنایی با PPEها، آشنایی با تجهیزات ایمنی، آشنایی با برنامه اقدام اضطراری و بحث مدیریت پسماند و حمل مواد شیمیایی اشاره شد.
این دانشجو در اثر خود راهکارهای عملیاتی برای ارائه شرایط مطلوب ایمنی در آزمایشگاه در سه سطح کلان، افراد فعال در آن و نیز محیط آزمایشگاه ارائه کرده است.