فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
فرشاد برازنده
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
102
ناصر بروجردیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
103
مسعود برومند
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
104
مهدی بستان شیرین
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
105
حسن بصیرت تبریزی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
106
بهزاد بقاپور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
107
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
108
بابک بنکدارپور
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
109
سیداحسان اله بنی فاطمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
110
علی بوالی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
111
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
112
محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
113
عاطفه بهزادی فروغ
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
114
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
115
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
116
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
117
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
118
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
119
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
120
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
121
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
122
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
123
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
124
نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
125
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
126
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
127
سعادت پورمظفری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
128
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
129
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
130
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
131
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
132
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
133
شیرین ترحم جو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
134
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
135
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
136
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
137
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
138
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
139
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
140
فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
141
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
142
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
143
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
144
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
145
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
146
امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
147
امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
148
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
149
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
150
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات