فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
مهدی بستان شیرین
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
102
حسن بصیرت تبریزی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
103
دکتر بهزاد بقاپور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
104
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
105
بابک بنکدارپور
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
106
سیداحسان اله بنی فاطمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
107
دکتر علی بوالی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
108
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
109
دکتر محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
110
دکتر عاطفه بهزادی فروغ
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
111
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
112
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
113
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
114
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
115
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
116
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
117
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
118
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
119
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
120
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
121
دکتر نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
122
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
123
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
124
سعادت پورمظفری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
125
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
126
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
127
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
128
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
129
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
130
دکتر شیرین ترحم جو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
131
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
132
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
133
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
134
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
135
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
136
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
137
دکتر فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
138
آقای فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
139
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
140
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
141
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
142
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
143
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
144
دکتر امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
145
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
146
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
147
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
148
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
149
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
150
اسماعیل جمشیدی میدان دار
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی