فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
ناصر بروجردیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
102
مسعود برومند
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
103
مهدی بستان شیرین
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
104
حسن بصیرت تبریزی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
105
دکتر بهزاد بقاپور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
106
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
107
بابک بنکدارپور
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
108
سیداحسان اله بنی فاطمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
109
دکتر علی بوالی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
110
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
111
دکتر محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
112
دکتر عاطفه بهزادی فروغ
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
113
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
114
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
115
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
116
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
117
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
118
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
119
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
120
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
121
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
122
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
123
دکتر نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
124
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
125
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
126
سعادت پورمظفری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
127
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
128
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
129
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
130
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
131
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
132
دکتر شیرین ترحم جو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
133
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
134
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
135
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
136
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
137
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
138
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
139
دکتر فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
140
آقای فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
141
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
142
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
143
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
144
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
145
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
146
دکتر امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
147
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
148
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
149
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
150
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر