فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
501
حمید کشوری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال
502
مرتضی کلاه دوزان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست
503
امیر کلباسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
504
منصور کلباسی
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
505
علی کمالی ایگلی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
506
داود کمانی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
507
الهه کوثری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
508
مهدی سعید کیاست
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
509
ابوالفضل کیاشمشکی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
510
حمید کیانی خلخال
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
511
داریوش کیانی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
512
علی محمد کیمیاگری
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
513
سعیده گرجی کندی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
514
حمید گرمابی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
515
مهدی گل پرورروزبهانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
516
امیر گل رو
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
517
ریحانه گماسائی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
518
طه گودرزی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
519
فاطمه گوهرپی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
520
وحید لطفی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
521
مسعود لطیفی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
522
محمود مانی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
523
مسعود ماهوت چی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
524
مهدی مجیدپور
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
525
فرزاد محبوبی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
526
علیرضا محجوب
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
527
علی محدث خراسانی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
528
محمدرضا محدث مجتهدی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
529
سیدمحسن محسنی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
530
عادل محمدپور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
531
محمدرضا محمدزاده عطار
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
532
رضا محمدعلی مالک
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
533
حامد محمدکریمی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
534
مرتضی محمدی اردهالی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
535
محمد محمدی اقدم
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
536
معصومه محمدیان
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
537
عباس محمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
538
ناصر محمدی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
539
جواد مختاری
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
540
علی مددی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
541
حمید مدرس
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
542
انسیه مدنی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
543
سید حسن مدنی
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
544
علی اکبر مراتی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
545
غلامرضا مرادی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
546
محمدحسن مرادی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
547
بهروز مراغه چی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
548
علی مرتضوی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
549
فرح مرصوصی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
550
سیدنصراله مرعشی شوشتری
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت