فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
551
بهروز مراغه چی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
552
علی مرتضوی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
553
فرح مرصوصی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
554
سیدنصراله مرعشی شوشتری
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
555
سعیده مزینانی
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
556
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
557
سیدمحسن مشرفی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
558
سید محمود مصباح نمینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
559
دکتر هادی مصدق
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
560
فتح اله مضطرزاده
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
561
مهرداد مظفریان
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند
562
مجتبی مظفری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
563
پرویز معارف وند
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
564
محمدجواد معتمدی سده
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی صنایع
565
سیداحمد معتمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
566
خسرو معدنی پور
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
567
محمد معروفی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
568
محسن معزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
569
سیدمحمد معطرحسینی
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
570
حسین معیری
دانشکده شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده شیمی
571
روزبه معینی مازندرانی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
572
طاهره معینی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
573
محمد معینی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
574
دکتر آزاده مغاره
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
575
علیرضا مفیدی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
576
فریدون مقدس نژاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
577
دکتر علی رضا مقدم جو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
578
عباس مقصودی قره بلاغ
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
579
محمدنقی مقصودی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
580
رضا مکنون
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
581
حسام مکی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
582
بیژن ملائی داریانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
583
حامد ملاداودی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
584
سارا ملکان
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی
585
وجیهه ملکی
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
586
محمود ممتازپور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
587
سعیده ممتازی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
588
ربیع منتصرکوهساری
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
589
شهرام منتصرکوهساری
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
590
نادر منتظرین
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
591
مجید منتظر
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
592
زهره منصوری
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات انرژی
593
سعید منصور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
594
کامیار منصور
دانشکده مهندسی هوافضا
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی هوافضا
595
کورش منوچهری کلانتری
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
596
محمدباقر منهاج
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
597
سعید موحد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
598
فرامرز مودی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
599
سیدمحمد موسوی خوئی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
600
سیدحسین موسوی زادگان
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش