فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
102
دکتر محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
103
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
104
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
105
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
106
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
107
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
108
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
109
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
110
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
111
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
112
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
113
دکتر نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
114
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
115
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
116
سعادت پورمظفری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
117
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
118
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
119
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
120
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
121
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
122
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
123
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
124
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
125
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
126
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
127
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
128
فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
129
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
130
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
131
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
132
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
133
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
134
دکتر امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
135
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
136
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
137
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
138
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
139
اسماعیل جمشیدی میدان دار
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
140
سيداحمد جوادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
141
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
142
مهران جوانبخت
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
144
عبدالرحیم جواهریان
دانشکده مهندسی نفت
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نفت
145
مهسا جهان دیده
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی
146
امیر جهانشاهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
147
علیرضا جهانگیریان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
148
دکتر فرزاد حاتمی برق
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
149
علی حاتم
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
150
محمدرضا حاج محمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات