فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
102
دکتر محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
103
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
104
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
105
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
106
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
107
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
108
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
109
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی- محیط زیست
110
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
111
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
112
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
113
دکتر نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
114
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
115
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
116
سعادت پورمظفری
پژوهشکده فناوریهای نو
گروه پژوهشی مکاترونیک
117
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
118
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
119
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
120
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
121
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
122
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
123
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
124
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
125
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
126
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
127
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
128
فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
129
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
130
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
131
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
132
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
133
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
134
دکتر امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
135
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
136
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
137
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
138
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
140
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
141
مهران جوانبخت
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی
142
فرهاد جوانمردی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته ای
143
عبدالرحیم جواهریان
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مهندسی نفت
144
امیر جهانشاهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
145
علیرضا جهانگیریان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
146
دکتر فرزاد حاتمی برق
پژوهشکده فناوریهای نو
گروه پژوهشی
147
علی حاتم
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
148
محمدرضا حاج محمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
149
رضا حاجی ابراهیم
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
150
احسان حاجی زاده
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری