فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
حسن بصیرت تبریزی
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
102
دکتر بهزاد بقاپور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
103
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
104
بابک بنکدارپور
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
105
سیداحسان اله بنی فاطمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
106
دکتر علی بوالی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
107
سیدهژیر بهرامی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
108
دکتر محسن بهرامی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
109
دکتر عاطفه بهزادی فروغ
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
110
داود بهمن پور
دانشکده مهندسی مکانیک
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک
111
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
112
شمیلا بیاتی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
113
بهروز بیدآباد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
114
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
115
فریدرضا بیگلری
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
116
غلامرضا پازوکی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست
117
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
118
مرضیه پروندی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
119
پرویز پروین
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
120
دکتر نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
121
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
122
عبدالرسول پورعباس
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
123
سعادت پورمظفری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
124
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
125
مسعود پورمهدیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
126
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
127
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
128
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها
129
دکتر شیرین ترحم جو
دانشکده مهندسی معدن
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن
130
مهدی تشکری هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
131
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
132
سعید تفضلیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
133
افشین تقوائی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
134
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
135
محمدعلی توانائی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
136
دکتر فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
137
آقای فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
138
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
139
نازنین تورانی
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
140
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
141
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
142
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
143
دکتر امیر جعفر قلی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی
144
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
145
دکتر امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
146
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
147
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
148
فاطمه جلیل ثانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
149
اسماعیل جمشیدی میدان دار
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
150
سيداحمد جوادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری