فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
سجاد افرائی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
52
عباس افرازه
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
53
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
54
احمد افشار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
55
اسمعیل افلاکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
56
محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
57
رضا اکبرزاده
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
58
محمدکاظم اکبری فتیدهی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
59
سمیه اکبری
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
60
محمد اکبری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
61
فرشاد الماس گنج
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
62
سیدمحمدرضا امام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
63
محمد امانی تهران
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
64
احسان امانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
65
رضا امراللهی بیوکی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
66
حمید امیدوار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
67
یوسف امیرارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
68
مریم امیرحائری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
69
سیدحسین امیرشاهی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
70
مریم امیرمزلقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
71
حمیدرضا امین داور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
72
مجید امین نیری
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستمها
73
مینا امین ‌‌غفاری ‌قره‌شیران
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
74
اشرف امینی
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی تربیت بدنی
75
عبدالرضا اوحدی همدانی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
76
حمیدرضا اویسی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
77
سیامک ایپکچی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
78
مهدی ایران نژاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
79
داود ایرانشاهی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
80
مهدی ایرانمنش
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت
81
داود ایرجی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
82
رعنا ایمانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
83
سید میثم ایمانی
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران
84
محمدرضا بابائی لواسانی
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی
85
گیورک باباملک قره پتیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
86
روح اله باقرزاده
پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته
مرکز تحقیقات مواد و فناوري‌هاي پيشرفته در نساجي
87
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
88
علیرضا باقری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
89
محمدتقی بانکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
90
فیروز بختیاری نژاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
91
بهادر بخشی سراسکانرود
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
92
فرشاد برازنده
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید
93
ناصر بروجردیان
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
94
مسعود برومند
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
95
مهدی بستان شیرین
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
96
حسن بصیرت تبریزی
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
97
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
98
بابک بنکدارپور
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی- محیط زیست
99
سیداحسان اله بنی فاطمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
100
دکتر علی بوالی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی