فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
601
امید نقشینه ارجمند
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
602
محمدحسین نمازی قدیم
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
603
سيدسلمان نورآذرخشگناب
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
604
پرویز نورپناه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
605
سیدمجید نورحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
606
حمیدرضا نوروزی
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال
607
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
608
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
609
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
610
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک
611
دکتر منوچهر نیک آذر
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی پتروشیمی
612
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
گروه پژوهشی مواد پیشرفته
613
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
گروه پژوهشی ریزفناوری
614
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
615
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
616
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
618
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی- محیط زیست
619
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
620
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
621
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
622
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
623
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
624
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
625
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن
626
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
627
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
628
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
629
غلامرضا هوائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
630
فرناز هوشمند خلیق
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
631
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
632
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
633
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
634
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
635
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
...
13
بعدی
آخرین