فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
علی نیک بخت
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو
652
سلمان نیک صفت
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
653
سعید نیکو سخن
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن
654
سیدمنصور واعظ پور
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
655
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
656
محمدرضا ولی نیا
دانشکده مهندسی صنایع
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع
657
فرزانه وهابزاده
دانشکده مهندسی شیمی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی
658
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
659
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پزشکی
660
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
اعضای پیشکسوت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
661
سید ناصر هاشمی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
662
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
663
سید هامان هدایت مفیدی
واحد آموزشی هرمزگان(بندرعباس)
گروه آموزشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
664
اردشیر هزارخانی
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری
665
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی کامپیوتر
666
ناهید همتی نژاد
دانشکده مهندسی نساجی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی
667
بیژن هنری
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض
668
غلامرضا هوائی
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله
669
فرناز هوشمند خلیق
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی
670
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
671
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
672
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
673
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
674
مریم یوسف زاده چیمه
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت
...
14
بعدی
آخرین