افشین تقوائی پور
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ataghvaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
233