هاجر عطریان فر
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
atrianfaraut.ac.ir
شماره تماس:
02164545554
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
233