معرفی مدیران و پیام مدیریت گروه مکاترونیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پیشگامان تاسیس گروه میان رشته مکاترونیک در ایران محسوب می شود. رشته مکاترونیک در سال ۱۳۸۸ با مدیریت پروفسور جعفر میلی منفرد شروع به کار کرد و همواره مصداق  یک نمونه همکاری  و همیاری  موفق دانشکده های مختلف  در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
لیست اعضای هیات علمی گروه مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
معرفی گروه بین شته ای مکاترونیک
هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند هدایت پروژه‌ها‌یی که تلفیقی از دانش  مهندسی برق ،مکانیک و کامپیوتر را دارد بر عهده بگیرند.
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
دفترچه معرفی و راهنمایی کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفترچه معرفی و راهنمایی کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 |