دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پیشگامان تاسیس گروه میان رشته مکاترونیک در ایران محسوب می شود. رشته مکاترونیک در سال ۱۳۸۸ با مدیریت پروفسور جعفر میلی منفرد شروع به کار کرد و همواره مصداق  یک نمونه همکاری  و همیاری  موفق دانشکده های مختلف  در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ | 
اعضای محترم هیت علمی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ | 
هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند هدایت پروژه‌ها‌یی که تلفیقی از دانش  مهندسی برق ،مکانیک و کامپیوتر را دارد بر عهده بگیرند.
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ |