تقويم آموزشي (نیم‌سال اول-دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۴-۱۴۰۳
تقویم آموزشی -سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/4/3 | 
تقويم آموزشي (نیم‌سال دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقويم آموزشي (نیم‌سال دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/17 | 
تقویم آموزشی (نیم‌سال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی (نیم‌سال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 
تقویم آموزشی دانشگاه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
تقویم آموزشی دانشگاه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1401/5/25 | 
تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال اول- نیمسال دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
تقویم آموزشی نیمسال اول- دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان ورودی قدیم و جدید تحصیلات تکمیلی
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 | 
اطلاعيه زمانبندي ثبت نام تکمیلی  دانشجويان كارشناسي (نيمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
احتراماٌ ، به اطلاع می‌­رساند که ثبت‌­نام در روزهای سه‌­شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸  و چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به شرح جدول زیر انجام خواهد شد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹/تحصیلات تکمیلی(اصلاحیه)
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/کارشناسی (اصلاحیه)
تقویم آموزشی کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/کارشناسی
تقویم آموزشی کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
اطلاعيه زمانبندي ثبت نام اولیه  دانشجويان كارشناسي (نيمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
احتراماٌ ، به اطلاع می‌رساند که ثبت نام در روزهای سه‌­شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱  و چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.
 | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال  اول و دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
تقویم آموزشی دوره کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/4/30 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸/تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

نیمسال اول ۹۸-۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع کارشناسی

تقویم آموزشی دوره کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیمسال اول ۹۸-۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 |