ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته‌شدن شما در دوره کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به اطلاع می‌رساند...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 
ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در دوره کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به اطلاع می‌رساند...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 
جهت آشنایی با مزایای شرکت در دوره های مرکز بین المللی زبان دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸-۹۹
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۵ | 
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره کارشناسی ارشد ورودی جدید سال ۱۳۹۸
ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به اطلاع می رساند کلیه پذیرفته شدگان لازم است ...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ می‌رساند که ثبت‌نام در روزهای شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ و یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
اعلام بازه زمانی ثبت­‌نام از پذیرفته­‌شدگان دوره کارشناسی­‌ارشد سال ۱۳۹۸
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۶ | 
اعلام بازه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان دوره دکتری سال ۱۳۹۸
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۶ | 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ |