بایگانی بخش مکاترونیک

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

معرفی مدیران و پیام مدیریت گروه مکاترونیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پیشگامان تاسیس گروه میان رشته مکاترونیک در ایران محسوب می شود. رشته مکاترونیک در سال ۱۳۸۸ با مدیریت پروفسور جعفر میلی منفرد شروع به کار کرد و همواره مصداق  یک نمونه همکاری  و همیاری  موفق دانشکده های مختلف  در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

معرفی گروه بین شته ای مکاترونیک

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند هدایت پروژه‌ها‌یی که تلفیقی از دانش  مهندسی برق ،مکانیک و کامپیوتر را دارد بر عهده بگیرند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

دفترچه معرفی و راهنمایی کارشناسی ارشد مکاترونیک

دفترچه معرفی و راهنمایی کارشناسی ارشد مکاترونیک